Algemene voorwaarden

1.Definities

1.1,Gina's klerenzooi is een handelsonderneming.

1.2.Deze algemene voorwaarden behoren bij alle actieviteiten van Gina's klerenzooi.

2.Toepasselijkheid

2.1.Deze algemenen voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,

bestellingen en overeenkomsten.

2.2.Door een bestelling te plaatsen.gaat u akkoord met deze algemenen voorwaarden.

2.3.Van het in deze algemene voorwaarde bepaalde kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

Indien van een onderdeel van deze algemene voorwaarde wordt afgeweken,

blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2,4.Alle rechten en aanspraken zoals in deze algemene voorwaarden en in een eventuele nadere overeenkomsten schriftelijk worden bedwongen,worden evenzeer bedongen ten behoeven van door Gina's klerenzooi ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

3.Overeenkomst

3.1.Een overeenkomst komt alleen tot stand na acceptatie van een bestelling door Gina's klerenzooi.

3.2.Ter bevestiging van de overeenkomst verstuurd Gina's klerenzooi een e.mail met daarin een samenvatting van de bestelling en de totale kosten,inclusief verzendkosten en btw.

3.3Gina,s klerenzooi is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen.Indien de bestelling niet word geaccepteerd,word dit onder vermelding van de reden aan de koper medegedeeld.

3.4.in geval van overmacht is Gina's klerenzooi gerechtigd een overeenkomst te ontbinden,zulks zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

4.Artikelen en prijzen.

4.1.Gina's klerenzooi streeft erna de koper vooraf voldoende duidelijk informeren.De aangebode artikelen worden daartoe op de website afgebeeld en belangrijke kenmerken worden beschreven.Bij kleding wordt bovendien ook de maat vermeld,Als gevolg van technische beperkingen en verschillen in computer apparatuur komen afwijkingen in kleur,model en lettertypen voor.

4.2.De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro,inclusief BTW.Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

4.3.Gina's klerenzooi kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn,bijvoorbeeld als gevolg van kennelijk susteem of invoerfouten.

5.Verzendkosten.

5.1.Als bijdrage aan de kosten voor de betaling,verpakking,afhandelen en verzending van de bestelling brengt Gina's klerenzooi 4,95 euro (incl.BTW) per bestelling in rekening.Bij bezorging buiten de EU en/of voor het vervoeren van paketten kan er een toeslag berekend worden.

5.2.Bij het sluiten van de overeenkomst word altijd de totaalprijs,inclusief de verzendkosten en  eneventuele BTW gecommuniceerd.

6.Betalingen.

6.1Betalingen van het volledige bedrag,inclusief verzendkosten en BTW geschied vooraf.

6.2.betalingen kan geschieden via A)online betaalmethode zoals ideal Paypal.betalingen worden na het sluiten van de overeenkomst online geautoriseerd via een veilige verbinding.

6.3.Mocht Gina's klerenzooi een betaling niet binnen 10 werdagen na het sluiten van de overeenkomst ontvangen.dan wordt deze als nietig beschouwd en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

7.Levering en uitvoeringstermijn.

7.1.Gina's klerenzooi streeft ernaar om alle bestellingen uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst van de betaling te maken en ter verzending aan te bieden.

7.2.Voor verzending van de bestelling maakt Gina's klerenzooi gebruik van gerenommeerde post en pakketdiensten.

7.3.Voor bestellingen van artikelen waarvan verzending binnen 30 werkdagen niet mogelijk is,krijgt de koper het recht deze kosteloos te annuleren.in dat geval volgd volledige restitutie van betaling ontvangen voor artikelen welke niet geleverd zullen gaan worden.

7.4.Gina's klerenzooi kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van overschrijding van de hierboven aangegeven uitvoeringstermijn.levertijden,alsmede vertragingen,verlies,diefstal of beschadegingen tijdens verzending door post of pakketdienst.

8.Eigendomsoverdracht.

8.1.Het eigendom van de bestelde artikelen gaat over op de koper zodra de,op grond van de ter zake van deze artikelen gesloten overeenkomst aan Gina's klerenzooi verschuldigde betaling is ontvangen.

9.Bedenkteid,opzeggen,retouneren en omruilen.

9.1.De koper mag,conform de wet koop op afstand ,zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van de orderbevestiging herroepen of wijzigen,mits het geen maatwerk betreft,De koper dient hiertoe een e.mail te sturen aan Ginasklerenzooi@gmail.com De opzegging zal door Gina's klerenzooi per e,mail bevestigd worden.Als de artikelen nog niet zijn verzonden zal Gina's klerenzooi eventuele ontvangen betalingen binnen 14 dagen na ontvangst van het verzoek terug storten.

9.2.De kopen mag zonder opgave van reden artikelen binnen 14 dagen na ontvangst ruilen of retourneren,mits het artikel a)binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk voor retour aangemeld is,b)het artikel nog in de orginele verpakking zit.c)het artikel in de oorspronkelijke staat is,d)het artikel voorzien is van de aangehechte labels,e)het geen maatwerk betreft,f)nooit gebruikt,gedragenen of gewassen is worden niet geaccepteerd.

9.3 Het artikel dient uiterlijk binnen 14 dagen na de aanmelding van retour zijn aangemeld c.q.ter vervanging zijn aangeboden.

9.4.Bij ruilen of retourneren worden artikelen op kosten van de koper verzonden. Niet of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet in ontvangst genomen en derhalve niet geruild CQ gecrediteerd.

9.5.Na goede ontvangst van de retourzending zoals is bedoeld in 9.2,9.3 en 9.4 zal Gina's klerenzooi het artikel na wens kosteloos vervangen,dan wel de betaalde prijs van het artikel binnen 14 dagen terugstorten op de bankrekening van de opdrachtgever.

10.Garantie en klachten.

10.1.Na ontvangst dient de koper de geleverde goederen onmiddelijk te inspecteren.Gebreken en afwijkingen t.o.v.de omschrijving dienen binnen 24 uur na ontvangst per e.mail te worden gemeld aan ginasklerenzooi@gmail.com.

10.2Producten dienen gewassen te worden volgens het wasvoorschrift in het kledingstuk en onze aanvullende instructies.

10.3Eventuele klachten over defecten,extreme verkleuring of slijtage die ondanks het opvolgen van de wasvoorschriften na kort gebruik optreden,dienen onverwijld per e.mail te worden vermeld aan ginasklerenzooi@gmail.com.

11. Geschillen,toepasselijk recht en bevoegde rechter.

11.1.Als u niet tevreden bent over onze producten en diensten dient u altijd eerst contact op te nemen met Gina's klerenzooi.Uiterlijk binnen 14 werkdagen zullen wij op u klacht reageren.

11.2.Op deze algemene voorwaarde is nederlands recht van toepassing.Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in nederland.